Magyar Kémikusok Egyesülete Tömegspektrometriai Társaság


Felhasználói név: Jelszó:

A Társaság története

(Írta Lelik László a Magyar Kémikusok Egyesülete centenáriumi kadványa számára)

A tömegspektroszkópia magyarországi művelésének kezdete mind a kutatás, mind az egyetemi oktatás terén, a közelmúltban elhunyt, örökös tiszteletbeli elnökünk, Cornides István nevéhez fűződik. Az ő, valamint Kovách Ádám és Szepesváry Pál kezdeményezésére alakult meg 1958-ban a Magyar Kémikusok Egyesülete Fizikai Kémiai, majd 1962-től az Alkalmazott Fizikai-kémiai Szakosztálya keretében a Tömegspektroszkópiai Szakcsoport, mely azóta is folyamatosan működik a hazai tömegspektroszkópusokat összefogó szervezetként. A 70-es évek elején a Szakcsoport egyesült a Magyar Kémikusok Egyesülete Analitikai Kémiai Szakosztályával. A Szakcsoport elnökei voltak: Cornides István (1958 - 1964, 1970 - 1984), Opauszky István (1965 - 1969), Tamás József (1985 - 89, 1991 - 1993), Kaposi Olivér (1989 - 1990), Horváth Gyula (1994-).

Az 1994 végén tartott tisztújító Szakcsoport ülés határozata alapján, a Magyar Kémikusok Egyesülete elnökségének hozzájárulásával, a Szakcsoport a továbbiakban – MKE Tömegspektrometriai Társaság néven – az egyesület szakosztályaként működik.

Mintegy száz tagunk aktívan részt vesz a hazai és a nemzetközi tudományos életben. Kiemeljük a Magyar Színképelemző (Spektrokémiai) Vándorgyűléseken, illetve a Nemzetközi Tömegspektrometriai Konferenciákon való részvételt. Rendszeresen szervezünk olyan szakmai napokat, amelyeken a készülékforgalmazók, a legkorszerűbb berendezések ismertetése mellett, kiváló szakemberek előadásaival lehetővé teszik a világ élenjáró kutatási területeinek megismerését is. Ugyancsak nélkülözhetetlen segítséget nyújtanak a rendezvények, kiadványok szponzorálásával (ebben kiemelkedő szerepe van Müller Tibornak).

Különös megtiszteltetés volt számunkra, hogy 1994-ben megrendezhettük a 13. Nemzetközi Tömegspektrometriai Konferenciát. E konferencia sikere (35 meghívott előadás mellett 747 poszter előadás, több mint 1000 résztvevő) és az ennek érdekében végzett munka nagyban hozzájárult a hazai tudományos élet fellendüléséhez, valamint a nemzetközi kapcsolatok kiterjesztéséhez; az önálló Társaság létrejöttéhez. A 13. IMSC keretében Budapesten mondták ki az Európai Tömegspektrometriai Társaság megalakulását, melynek Társaságunk is alapító tagja. Itt határozták el a Nemzetközi Tömegspektrometriai Társaság megszervezését is.

Elkészítettük a magyar tömegspektrometria bibliográfiáját, először a kezdetektől 1994-ig megjelent közlemények jegyzékét. Ezt öt évvel később kiegészítettük az időközben megjelent publikációkkal, majd – éppen a Centenáriumhoz kapcsolóan – naprakésszé kívánjuk tenni.

A tömegspektrometria, magyarországi elterjedése kezdetén, inkább az alapkutatások (szerkezetkutatás, eszközfejlesztés, fizikai-kémiai alapadatok meghatározása, ipari folyamatok korábban elképzelhetetlen követése, stb.) eszköze volt, amit korábbi elnökeink tevékenysége is fémjelez.

Az ún. kapcsolt technikák – elsősorban elválasztási (kromatográfiás) módszerekkel – alapvetően megváltoztatták a tömegspektrometria szerepét a tudományban.

Az 1960-as években kapcsolták össze először a gázkromatográfot a tömegspektrométerrel. Ez a csatolás lehetővé tette, hogy az elegyből időben egymástól szétválasztott gázfázisú komponenseket egymást követően detektálják a tömegspektrométerben. Napjainkban a fentiekhez hasonlóan a folyadékkromatográfiás, a szuperkritikus folyadékkromatográfiás és a kapilláris elektroforézises készülékek is illeszthetőek a tömegspektrométerhez, csakúgy, mint más analitikai eszközök (pl. ICP). Ezzel egyidőben – a technikai és az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően – a tömegspektrometriás elválasztási módszerek, és az ionizációs technikák széles körének elterjedésével, a felhasználási lehetőségek is kiszélesedtek. A tömegspektrometria jelentősége az utóbbi években, évtizedekben jelentősen megnőtt, alkalmazási területe kibővült és átalakult. Mint analitikai és szerkezetkutatási eszköznek döntő szerepe van a proteomikában, a biokémiában, a molekuláris biológiában, alkalmazása a környezetvédelem, a gyógyszerkutatás, az orvostudomány, a geológia területén is kiemelkedő, mint a minőségbiztosítás, az eredetvizsgálatok stb. területén.

Mindezek fényében a Tömegspektrometriai Társaság bizakodással tekint a jövőbe, és tagjainak valamint minden hazai és külföldi barátjának további sikeres tudományos tevékenységet kíván a számunkra oly fontos tömegspektroszkópia területén.


Az oldal készítője és üzemeltetője: Frigyes Dávid. Ha az oldal tartalmával vagy működésével kapcsolatban megjegyzése, kérdése, javaslata van, azt elküldheti itt.
Verzió: 1.07 Utolsó módosítás: 2019. 10. 14. Látogatók száma: 73469 (2007. december 31. óta)