Magyar Kémikusok Egyesülete Tömegspektrometriai Társaság


Felhasználói név: Jelszó:

Beszámolók a Társaság rendezvényeiről

Felavatták Cornides István emléktábláját az ELTE lágymányosi kampuszában

Hosszú előkészítő munka és tárgyalások után 2011. május 12.-én felavatták Cornides István emléktábláját az ELTE lágymányosi épületének Gömb Aulájában. Az emléktáblát Michaletzky György az ELTE TTK dékánja és Kálmán Alajos a Magyar Kémikusok Egyesülete örökös, tiszteletbeli elnöke leplezte le. Az ünnepségen Cornides István sok tanítványa, barátja, tisztelője jelent meg nemcsak Magyarországról, hanem a határon túlról, Komáromból is. Az ünnepség során Lelik László, az MKE Tömegspektrometriai Társaságának elnöke bejelentette, hogy a Társaság megalapította Cornides Emlékérmet, amelyet a tömegspektrometria területén kiemelkedő eredményt elérő magyar kutató, oktató nyerhet el.

Az avatáson Barna Péter méltatta a tudós és közéleti szereplő életét, személyiségét, munkásságát. Cornides István (1920-1999), a hazai és a nemzetközi tömegspektrometria kiemelkedő kutatója volt. Munkásságában az izotóp geokémia és a magas hőmérsékletű, nem egyensúlyi tömegspektrometria jelentette a fő irányt. Ő szervezte meg és vezette évekig az MKE Tömegspektroszkópiai Szakcsoportját. Mindnyájunk .Pista bácsi.-ja haláláig szellemi irányítója volt a szakma közösségének. Anekdotaszámba megy, hogy az ötvenes években miként szerezte be szinte csavarokig szétszedve az akkoriban még szigorúan embargós első tömegspektroméretek egyikét.

Szinte öntörvényű hittel, szilárd morális tartással vigyázta közössége életét, követte gondjait és vállalta ezt a feladatot és munkát. Őrállóként cselekedett 1956 októberében a forradalom alatt is. Mint a forradalmi bizottság elnöke vigyázott diákjai életére, az egyetem épületeire, laborjaink felszerelésére azért, hogy a mozgalmas napok elmúltával a jövőt építő munka minden fontos kelléke megmaradjon. Elismerések helyett mellőzést, súlyos börtönbüntetést kapott, a felsőoktatásból kitiltották. Szinte bujkálással felérő kazincbarcikai évek után kapcsolódott be ismét a hazai és a nemzetközi tudományos közéletbe. Különös, hogy mellőzöttsége látensen még sokáig megmaradt.

Cornides István segítette szülőföldje, a Felvidék szellemi életét is. A hatvanas évek közepétől rendszeresen járt Nyitrára, hogy a Pedagógiai Főiskolán a magyar iskolák leendő tanárai magyar nyelven tanulhassák a fizikát és a kémiát, sőt többen doktori fokozatot is szerezhessenek. Tette ezt először illegálisan, majd megtűrten, végül a rendszerváltozások után haláláig már legálisan, meghívottként is. Még az életet megbénító taxisblokád sem tudta megakadályozni abban, hogy egyszerű kis Skodájával pontosan el ne jusson a főiskolára az előadását megtartani.

Cornides István táblája méltó helyre került Békésy György mellszobra mellé, hiszen az ő tanársegédeként kezdte pályafutását, és mesterében azt a szellemiséget és odaadó elszántságot tapasztalhatta meg, aminek később maga is hű követője volt. A nevelés erkölcsi kérdés is, hiszen törekedni kell arra, hogy az új nemzedék legalább olyan, de ha lehet, különb legyen, mint elődeik, és ezzel is igyekezzen a szűkebb közössége és nemzetünk javát szolgálni. Ezt az elkötelezettséget példázza Cornides István életútja is.

Ha van idejük, látogassák meg a Gömb Aula tudós emlékcsarnokát, és adózzanak tisztelettel a nagy elődök emlékének, köztük Cornides Istvánénak is.

Riedel Miklós

Beszámoló az MKE Tömegspektrometriai Társaság 2010. október 11-i szakmai napjáról

Az Újdonságok a Tömegspektrometriában című előadóülés 2010. október 11-én, hétfőn a Corvinus Egyetem Budai Kampuszán került megrendezésre. A szakmai fórumon a tömegspektrométereket gyártó és forgalmazó cégek magyarországi képviselői mutatták be legújabb fejlesztéseiket. Az előadások anyagát ezen a honlapon tesszük közzé.

 

Program

Beszámoló az MKE Tömegspektrometriai Társaság 2010. március 17-i előadói napjáról

Társaságunk immár másodízben rendezett tömegspektrometriai szakmai napot a Labortechnika kiállítás keretében, a Labortechnika Egyesülés támogatásával. Idén fiatal kollégák kaptak lehetőséget kutatási eredményeik bemutatására. A rendkívül színvonalas mezőny legjobbjai díjazásban részesültek.

Eredmények

Az MKE Tömegspektrometriai Társaság vezetősége az alábbi díjakat osztotta ki:
I. díj: Háda Viktor, Richter Gedeon NyRt., (díja 50.000 Ft, Waters KFT felajánlásával, a közönség szavazatai alapján)
II. díj: Dörnyei Ágnes, Pécsi Tudományegyetem, (díja 25.000 Ft, a Labsystem KFT felajánlásával, a Társaság elnökségének javaslata alapján)
III. díj: Révész Ágnes, Eötvös Loránd Tudományegyetem, (díja 25.000 Ft, az AA Lab KFT felajánlásával, a Társaság elnökségének javaslata alapján)

A rendezvény programja

Elnök: Lelik László, az MKE Tömegspektrometriai Társaság elnöke

  • Abrankó László (Budapesti Corvinus Egyetem, Alkalmazott Kémia Tanszék, Budapest): Polifenolos komponensek feltérképezésének tömegspektrometriás lehetőségei
  • Turiák Lilla (Magyar Tudományos Akadémia, Kémiai Kutatóközpont, Tömegspektrometriai Osztály, Budapest): Membrán vezikulum fehérjék tömegspektrometriás vizsgálata
  • Dörnyei Ágnes (1,2), Kilár Anikó (2,3), Szabó Zoltán (4), Kocsis Béla (3), Kilár Ferenc (1,2) (Pécsi Tudományegyetem (1) PTE ÁOK Bioanalitikai Intézet (2) PTE TTK Analitikai és Környezeti Kémia Tanszék (3) PTE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet (4) PTE ÁOK Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet, Pécs): Bakteriális endotoxinok tömegspektrometriás jellemzése
  • Óvári Mihály (Eötvös Loránd Tudomány Egyetem, Analitikai Kémia Tanszék, Budapest): Városi aeroszolok PM10-es frakciójának kémiai vizsgálata
  • Berkecz Róbert (1), Kele Zoltán(1), Szabó Zoltán(1), Kis Mihály(2), Janáky Tamás(1) ((1) Szegedi Tudományegyetem, ÁOK, Orvosi Vegytani Intézet (2) MTA SZBK Növénybiológiai Intézet, Szeged): Foszfolipidek LC/MS analízise
  • Nagy Lajos (Debreceni Egyetem, Alkalmazott Kémia Tanszék, Debrecen): Szintetikus polimerek vizsgálata lágy ionizációs tömegspektrometriás módszerrel
  • Kóti János (Richter Gedeon Nyrt., Szerkezetkutatási osztály, Budapest): Tömegspektrometriai szerkezetkutatás gyógyszeripari környezetben: az LTQ-FT-ICR-MS szerepe és jelentősége egy gyártási szennyező példáján bemutatva
  • Maász Gábor, Ohmacht Róbert, Márk László (Pécsi Tudományegyetem, ÁOK Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet, Pécs): Szteroid hormonok gyors vizsgálata MALDI TOF tömegspektrometriával
  • Háda Viktor (Richter Gedeon Nyrt., Budapest): A hibrid LTQ-FTMS alkalmazása gyógyszermetabolitok szerkezetmeghatározására
  • Révész Ágnes (Eötvös Loránd Tudomány Egyetem, Budapest): Kötési energiák és izomerizáció metallocén ionokban

Az oldal készítője és üzemeltetője: Frigyes Dávid. Ha az oldal tartalmával vagy működésével kapcsolatban megjegyzése, kérdése, javaslata van, azt elküldheti itt.
Verzió: 1.07 Utolsó módosítás: 2019. 10. 14. Látogatók száma: 73476 (2007. december 31. óta)